Školský rok síce začal bez pandemických obmedzení, žiaci a študenti sú však opäť uvádzaní do neistoty úvahami o dištančnom vzdelávaní kvôli dopadom zvýšených cien energií na prevádzkové náklady škôl.

shutterstock

 

Právo na vzdelávanie je ústavné právo

Zabezpečiť plnohodnotné vzdelávanie je jednou zo základných úloh štátu. Štát nemôže v tejto úlohe systematicky zlyhávať a opakovane prenášať zodpovednosť a náklady na rodičov či samosprávy a vyvolávať štvrtý školský rok u detí a mladých ľudí pocit neistoty a nedôvery.

Odchádzajúci minister školstva B. Gröhling na začiatku školského roka upozornil, že opakovane žiadal rezort financií o navýšenie financií pre školy na vykrytie zvýšených nákladov na energie. Rovnako Únia miest Slovenska žiada vládu o kompenzáciu zvýšených výdavkov za energie na základných školách. Ministerstvo financií reagovalo tým, že „vláda predloží komplexný balík opatrení na boj s vysokými cenami pre všetky zložky spoločnosti.“

“Zatvorenie škôl a teda aj rodičov s deťmi opäť doma musí ostať len smutnou spomienkou na pandémiu, ktorá sa už nesmie opakovať. Zavreté školy a prechod na vzdelávanie na diaľku nie je len o znížení kvality vzdelávania, o ďalšom znevýhodňovaní mladistvých zo sociálne slabších komunít, ale aj o úplnom narušení chodu domácností, kedy rodičia nemôžu ani plnohodnotne pracovať,” pripomína Matej Stuška, z občianskeho združenia Rodičia.sk.

Rozsah dôsledkov pandemického zatvárania škôl

Slovensko viedlo nechválny rebríček európskych krajín v dĺžke zatvorenia škôl. Dôsledkom sú straty vo vzdelávaní a zhoršenie duševného a fyzického zdravia detí. Nové štatistiky NCZI uvádzajú medziročný nárast počtu samovrážd vo všetkých vekových kategóriách, najviac však vo veku 15-19 a nárast pokusov o samovraždu, u mladých do 14 rokov až dvojnásobne.

V prípade fyzického zdravia všetky poisťovne uvádzajú nárast počtu detí s obezitou, s chybným držaním tela, s poruchami zraku, zvýšeným cholesterolom či zvýšeným krvným tlakom.

 

Energetická kríza

Energetická kríza sa opäť dotkne rodinných životov žiakov a študentov, preto bytostne potrebujú zažiť pocit istoty a bezpečia, ktorý im ponúka práve školské prostredie a vzdelávanie v štandardných podmienkach.

„Je našou spoločenskou povinnosťou pomôcť žiakom a študentom vyrovnať sa s následkami pandémie, vojny a spoločenskej nestability, ochrániť ich, zabezpečiť im fungujúci podporný systém a v žiadnom prípade ich nevystavovať ďalším ohrozeniam,“ hovorí Marek Madro, riaditeľ občianskeho združenia IPčko.

Deti sa nemôžu znova stať obeťami neodborných rozhodnutí a politických sporov.

Ministerstvo financií pred prázdninami oznámilo, že očakáva daňové nadpríjmy – aktuálny rok by mohli dosiahnuť miliardu a nasledujúci dve miliardy. V tejto situácií, nemôže minister financií a vládne strany riešiť ich prerozdelenie bez toho, aby boli v prvom rade zabezpečené základné povinnosti štátu, medzi ktoré patrí ústavné právo na vzdelanie a s tým spojené zabezpečenie prezenčného školského vyučovania.

Zdroj: Tlačová správa OZ rodičia.sk

 

 


Odosielam Váš hlas…

Zatiaľ nehodnotené. Budete prvý!

Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.

Zdroj